mladinski zbor 2007
revija SRT Maribor 2012  
revija Pobrežje MB 2013  
revija Limbuš 2014  
revija Pobrežje 2015  
revija Tezno 2016  
revija Stolnica 2017  
revija Sv. Marija MB 2018