Dovoljene so sv. maše z omejenim številom vernikov

PONEDELJEK * 12.4. – Julij

18.00 +Šabeder Julijana, obl. in 2Martin, Poštrak Julijana, Šturbej Milka, Simonič Katarina in ostali ++sorodniki

-----------------

TOREK * 13.4. – Martin I.

18.00 +Simonič Franc, obletnica, starše Steiner in sorodniki

-----------------

SREDA * 14.4. – Lambert

18.00 +Kocpek Franc, sin Franc, Suzana in Srečko Čeh in ++Rajšp in Mihelič

-----------------

ČETRTEK * 15.4. –  Dionizij

18.00 +Feliks Breznik - pogrebna

---------------

PETEK* 16.4. – Bernardka Lurška

18.00 +Franc Černčič - pogrebna

-------------------

SOBOTA * 17.4. – Simon

18.00 za župljane

-----------------

NEDELJA * 18.4. – 3. velikonočna

8.00 +Murko Ivan in sorodniki Koser – Murko

10.00 +Božidar Kekec in Katarina, starši Lešnik, Irmančnik Martin, Kekec Mira, Škofič Silvester in Marjeta in Bojan Matičič

info: 041 731 502