Zaradi notranje povezanosti zakramenta krsta in birme je primerno, da je birmanski boter isti, ki je to službo sprejel že pri krstu (kan. 893).

Novi ZCP: ni nujno, da je boter istega spola kot krščenec ali birmanec. Boter mora biti sposoben sprejeti botrstvo in biti pripravljen (voljan) opravljati to službo. Tisti, ki v bistvenih stvareh ne spolnjuje pogojev in nima namena storiti ničesar, da bi jih spolnjeval, ne more biti boter.

- mora dopolniti šestnajst let, razen če krajevni škof določi drugo starost.

- da je katoličan, da je prejel birmo in bil pri obhajilu. Kdor torej ni prejel zakramentov uvajanja v  krščanstvo, ne more sprejeti botrstva.

- boter mora živeti primerno veri in nalogi, ki jo bo sprejel, kar pomeni, da ne morejo biti botri tisti, ki živijo v zunajzakonski skupnosti in nimajo namena zakona urediti, ne tisti, ki živijo samo v civilnem zakonu.

- boter ne more biti nekdo, ki je krščencu ali birmancu oče ali mati.


Sv. Martin pri Vurberku, 46°29'27.2"N 15°46'34.2"E - Dvorjane 54, p.p. 15, ☎️ +386 2 6840074; mobi: +386 41 731 502, ivodeb@icloud.com

TRR: Župnija Sv. Martin pri Vurberku - Dvorjane,  SI 56 0417 3000 0787 543, davčna številka:  94980594 - nismo zavezanci