Poklican sem, da na svetu postorim tisto, kar namesto mene ne more narediti noben drug in da v svetu postanem to, kar ne more postati nihče drug. Bog me je vključil v svoj odrešenjski načrt in moj delež pri tem velikem delu je nenadomestljiv. Najsi sem bogat ali reven, ugleden in vpliven ali pa samo preprost človek - Gospod zame ve in me pokliče po imenu." (Henry Newman)
______________________________________________________

ŽPS

ČLANI ŽPS 2021 - 2026

ZAPISNIKI: OKTOBER 👓 NOVEMBER 🍎🍐🌶 

Ministranti

pri bogoslužju opravljajo pomembni nalogi - služijo pri oltarju ter molijo z duhovnikom ali drugim voditeljem bogoslužja in s celotno skupnostjo verujočih.
Dolžnosti in pravice
1. Prihaja redno k maši vsako nedeljo, med tednom pa vedno, ko je na vrsti.
2. Se trudi živeti tako, kot nam je pokazal Jezus, da je kot ministrant vzgled ostalim.
3. Se potrudi, da opravi svoje ministrantske dolžnosti kar najbolje more.
4. Prihaja dovolj hitro pred mašo v zakristijo.
5. Nagovori še prijatelje in sošolce, da se nam pridružijo pri oltarju.
6. Uboga župnika ter mu pomaga, da je vsaka sveta maša zares lepo obhajana.
Molitev pred sveto mašo
Gospod Jezus Kristus, poklical si me v svojo službo.
Danes bom stregel tvojemu duhovniku pri daritvi svete maše.
Pomagaj mi, da bom to službo opravljal zgledno in tebi v čast.
Nauči me, da se bom znal tudi jaz darovati za druge
in z vsem srcem ljubiti tebe, moj Jezus. Amen.

Pevski zbor

Cerkveni mešani pevski zbor
V slavo Bogu in v veselje vernikov, zbranih pri bogoslužju, posebno ob nedeljah in praznikih v cerkvi odmeva žlahtna pesem. Posluh, veselje do petja in močan glas so potrebni za članstvo v cerkvenem pevskem zboru.
 
Predsednik zbora: Gajser Zdenko
Zborovodja in dirigent: Igor Koser
Organisti: Koser Igor, Gajser David in Greifoner Jana
 
Zbor poje vsako nedeljo pri sv. maši ob 8. uri,
ob praznikih, drugih slovesnostih ...
Sodeluje tudi pri dekanijski reviji pevskih zborov,
na različnih koncertih in prireditvah.
 
Vaje so ob sredah ali četrtkih zvečer.
Zbor je odprt za nove člane, ki imajo veselje do cerkvenega petja.

Sporedi cerkvenih pesmi

ŽPS

ŽPS ZA OBDOBJE 2021 - 2026
 Nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl je potrdil
člane ŽPS za obdobje 2021 - 2026

V župnijskem pastoralnem svetu delujejo
izvoljeni in posebej izbrani župljani ter predstavniki skupin.
Skrbijo za župnijsko skupnost, za bogoslužje in praznovanja.

Člani ŽPS:

Berlič Meta, Gajser Zdenko, Gornik Kramberger Kristina, Kancler Aljoša, Greifoner Jana, Kramberger Darja, Lesjak Franc, Lešnik Angela, Lešnik Sonja, Lonec Nikolina, Tepeh Janja, Simonič Milica, Vodeb Ivan


Cerkveni ključar

Skrb za cerkveno premoženje, zlasti za vzdrževanje stavb,
si župnik deli s ključarjem. Za ključarja se izbere vernika, ki je zgleden kristjan. Za petletno služenje ga imenuje g. nadškof.
Službo ključarja lahko prevzame človek, ki zna umno gospodariti
in se je pri upravljanju cerkvenega imetja izkazal za zaupanja vredno osebo.

Cerkveni ključar: Lesjak Franc