Sv. krst

Pri krstu nas Kristus pokliče po imenu in nam podari božje življenje. Krst je prvi in najpotrebnejši zakrament. Voda očiščuje in ponazarja življenje. Sveti krst izmije izvirni greh in človeku vrača prvotno dostojanstvo božjega otroka. Novokrščenec postane član božjega ljudstva in živi kamen Cerkve. Znamenje tega dostojanstva je maziljenje s sveto krizmo. To naznanja potrditev, ki jo bo škof podelil pri birmi.

Ime. Že pred rojstvom otroku izberete ime. Bo vaš otrok v življenju nanj ponosen in vesel, da ste mu ga dali?
Pri krstu dobi ime svetnika ali svetnice, ki se bo:
1. pred Bogom zavzemal za vašega otroka;
2. ga bo otrok posnemal v svojem življenju.

Botri.
Kaj storiti, če me vprašajo za botra?
Zakonik cerkvenega prava (kan. 874) določa pogoje za službo botrstva. Med drugim tam piše:
- da je spolnil 16. let (mogoče so izjeme)
- da je katoličan, da je bil že pri obhajilu in birmi in da živi primerno nalogi, ki jo bo sprejel. (... to pomeni, da ne morejo biti botri tisti, ki javno živijo v zunajzakonski skupnosti in nimajo namena zakona urediti)
- da ni krščencu oče ali mati
- boter ali botra naj bo eden, lahko pa sta eden in ena (kan. 873).
(Zdi se celo primerno, da prevzameta botrstvo oba zakonca.)

Sv. birma

Jezusa je v zemeljskem življenju vodil Sv. Duh. Svojim učencem je večkrat govoril o njegovi moči in obljubil, da ga bodo tudi oni prejeli. To se je zgodilo na BINKOŠTI, deseti dan po Vnebohodu. Napolnjeni s Sv. Duhom so začeli oznanjati čudovita božja dela.

Krščeni nadaljuje pot uvajanja v krščanstvo po zakramentu birme, kjer prejme Sv. Duha.

Škof vsakemu birmancu položi roko na glavo. To pomeni, da pride nanj Sveti Duh in da je birmanec odslej božja lastnina. Na čelo ga mazili s krizmo (olje). Pomeni, da je Sveti Duh birmanca posvetil in mu dal svoje darove. Darovi Sv. Duha pomagajo človeku krščansko živeti.

Sv. Duh človeku pomaga in ga dela sposobnega, da vero posreduje še drugim: v svoji družini, med prijatelji, v šoli ...
Staršem pomaga modro vzgajati otroke. Mnogim ljudem daje moč, da tudi v težkih trenutkih pričajo za Jezusa.
Sveti Duh, tretja božja oseba, je gibalo našega življenja.

Evharistija

Evharistija - maša je središče kristjanovega življenja.

271. Kaj je evharistija?
Evharistija je daritev Kristusovega telesa in krvi. Gospod Jezus je postavil evharistijo, da bi daritev na križu mogla trajati skozi vse čase, dokler ne pride.Tako je svoji Cerkvi zaupal spomin svoje smrti in svojega vstajenja. Evharistija je znamenje edinosti, vez ljubezni, velikonočna gostija, v kateri se prejema Kristus, duša napoljnjuje z milostjo in daje poroštvo večnega življenja.

277. Kako se obhaja evharistija?
Obhajanje evharistije ima dva velika dela, ki sestavljata eno samo bogočastno dejanje: besedno bogoslužje, ki obsega razglašanje in poslušanje božje besede, ter evharistično bogoslužje, ki vsebuje darovanje kruha in vina, evharistično molitev ali anaforo z besedami spremenjenja in obhajilo.

_________________
Spoved, obhajilo, maziljenje v bolnišnici v Mariboru : GSM 041/264 800,

Slivniško Pohorje GSM 031/259 411
_________________

Sveta spoved

302. Katere so bistvene prvine zakramenta sprave?
Bistveni sta dve prvini: dejanje človeka, ki se spreobrne po delovanju Svetega Duha, in odveza duhovnika, ki v Kristusovem imenu podeli odpuščanje in določi način zadoščevanja (pokore).

304. Katerih grehov se je treba spovedati?
Spovedati se je treba vseh še ne spovedanih velikih grehov, katerih se človek spomni po skrbnem spraševanju vesti. Spoved velikih grehov je edina redna pot, da dosežemo odpuščanje.

 

_______________________
Spoved, obhajilo, maziljenje v bolnišnici v Mariboru : Ivan Hočevar GSM 041/286 352 in Bogomir Rakuša GSM 031/259411
______________________________

Bolniško maziljenje

Jakobovo pismo 5,14-15
14 Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine Cerkve in naj nad njim molijo ter ga v Gospodovem imenu pomazilijo z oljem.
15 In molitev vere bo rešila bolnika in Gospod ga bo obudil; če je storil grehe, mu bodo odpuščeni.


Pri bolniškem maziljenju duhovnik mazili bolnika na čelu in rokah govoreč: »PO TEM SVETEM MAZILJENJU IN SVOJEM DOBROTNEM USMILJENJU, NA TI BOG POMAGA Z MILOSTJO SVETEGA DUHA.« Bolnik odgovori:«Amen«. »ODPUSTI NAJ TI GREHE IN TE MILOSTNO POŽIVI.« Bolnik odgovori: »Amen.«

Bolniku lajšamo telesno in duhovno trpljenje. Zato mu v resni bolezni pokličemo zdravnika in duhovnika.
______________________
Spoved, obhajilo, maziljenje v bolnišnici v Mariboru (UKC) : Ivan Hočevar GSM 041/286 352,
Slivniško Pohorje: Bogomir Rakuša GSM 031/259 411

______________________

Sveti zakon

Bistvo zakramenta svetega zakona je v medsebojni privolitvi novoporočencev, da se brezpogojno podarita drug drugemu za vse življenje kot znamenje božje ljubezni. Tako drug drugemu podelita zakrament.
Zakrament svetega zakona daje zakoncema moč in pogum za medsebojno pomoč ter ljubezen v sreči in preizkušnji. Daje jima tudi veselje in pripravljenost za sprejemanje otrok in njihovo vzgojo. to je njun življenjski poklic, ki je pomemben za družbo in Cerkev.


Priprava na zakon -  Maribor
Iskreni.net - družinski portal

Sveti red

322. Kaj je zakrament svetega reda?
Sveti red je zakrament, po katerem se poslanstvo, ki ga je Kristus izročil svojim apostolom, še naprej izvršuje do konca časov.

325. Iz katerih stopenj je sestavljen zakrament svetega reda?
Sestavljen je iz treh stopenj, ki so nenadomestljive za organsko zgradbo Cerkve: iz stopnje škofov, duhovnikov in diakonov.