250. Kako so zakramenti Cerkve razdeljeni?
Razdeljeni so na:
Zakramente uvajanja v krščanstvo (krst, birma, evharistija) Zakramenta ozdravljanja (pokora in bolniško maziljenje) Zakramenta v služenju občestva in poslanstva (mašniško posvečenje in zakon)
Sedmeri zakramenti se dotikajo pomembnih trenutkov krščanskega življenja.
251. Kako se izvršuje uvajanje v krščanstvo?
Izvršuje se z zakramenti, ki polagajo temelje krščanskega življenja:
Krst vernike prerodi. Birma jih okrepi. V evharistiji prejemajo kruh večnega življenja.

  • KRST   ( 1 item )

Pri krstu nas Kristus pokliče po imenu in nam podari božje življenje. Krst je prvi in najpotrebnejši zakrament. Voda očiščuje in ponazarja življenje. Sveti krst izmije izvirni greh in človeku vrača prvotno dostojanstvo božjega otroka. Novokrščenec postane član božjega ljudstva in živi kamen Cerkve.

Več o zakramentu sv. krsta

Krščeni nadaljuje pot uvajanja v krščanstvo po zakramentu birme, kjer prejme Sv. Duha.

Jezusa je v zemeljskem življenju vodil Sv. Duh. Svojim učencem je večkrat govoril o njegovi moči in obljubil, da ga bodo tudi oni prejeli. To se je zgodilo na BINKOŠTI, deseti dan po Vnebohodu. Napolnjeni s Sv. Duhom so začeli oznanjati čudovita božja dela.
Več ...

271. Kaj je evharistija?
Evharistija je daritev Kristusovega telesa in krvi. Gospod Jezus je postavil evharistijo, da bi daritev na križu mogla trajati skozi vse čase, dokler ne pride.Tako je svoji Cerkvi zaupal spomin svoje smrti in svojega vstajenja. Evharistija je znamenje edinosti, vez ljubezni, velikonočna gostija, v kateri se prejema Kristus, duša napoljnjuje z milostjo in daje poroštvo večnega življenja.
Več ...

302. Katere so bistvene prvine zakramenta sprave?
Bistveni sta dve prvini: dejanje človeka, ki se spreobrne po delovanju Svetega Duha, in odveza duhovnika, ki v Kristusovem imenu podeli odpuščanje in določi način zadoščevanja (pokore).
Več ...

Pri bolniškem maziljenju duhovnik mazili bolnika na čelu in rokah govoreč: »PO TEM SVETEM MAZILJENJU IN SVOJEM DOBROTNEM USMILJENJU, NA TI BOG POMAGA Z MILOSTJO SVETEGA DUHA.« Bolnik odgovori:«Amen«. »ODPUSTI NAJ TI GREHE IN TE MILOSTNO POŽIVI.« Bolnik odgovori: »Amen.«
Več ...

322. Kaj je zakrament svetega reda?
Sveti red je zakrament, po katerem se poslanstvo, ki ga je Kristus izročil svojim apostolom, še naprej izvršuje do konca časov.
Več ...

Bistvo zakramenta svetega zakona je v medsebojni privolitvi novoporočencev, da se brezpogojno podarita drug drugemu za vse življenje kot znamenje božje ljubezni. Tako drug drugemu podelita zakrament.
Več ...