Cerkev in župnišče

Prvotno cerkvico so zgradili okoli leta 1446 in posvetili 1535.
Zgradba je obstajala že v 16. stoletju. To nam pove napis na kamniti plošči, danes vzidani v zvoniku, visoko pod oknom - AD 1578.
Leta 1782 so majhno cerkvico zelo povečali.
Od leta 1791 je župnijska cerkev.
Današnja zgradba je 22 m dolga, široka z obema stranskima kapelama 14.30 m. Posvečena je zavetniku Sv. Martinu (11. november). Oltar so temeljito obnovili po 1. svtovni vojni, ko je župnikoval Anton Lajnšič. Leta 2009 je celoten oltar restavriran. Dela je opravil g. Rudi Polner. Na desnem stranskem oltarju je Brezmadežna, na levem Sv. Mihael. Oba oltarja sta obnovljena leta 2009. Prižnica je baročna, obnovljena 2010. Zunajost sanirana in pobarvana 2012.
Orgle so iz leta 1770, večkrat obnovljene, nazadnje povečane 1991. Zvonik je masiven, visok do jabolka 33 m, na novo pokrit z bakrom 1992. Nova stolpna ura je iz leta 2006. Okrog cerkve je obzidje. Znotraj obzidja je bilo nekoč pokopališče.
Župnišče so sezidali okrog 1800. Obnovljeno leta 1997. Fasada ponovno pobarvana 2015.