Postaje KRIŽEVEGA POTA so temeljito in strokovno obnovljene.
Bog povrni darovalcem, posebno še botrom!

nakazilo na TRR

Hvala za Vašo pomoč!
Na 4. velikonočno nedeljo 2010 je kanonik Jože Goličnik blagoslovil obnovljene postaje križevega pota.