Veseli smo, oltar je obnovljen. Hvala vsem, ki ste darovali ob različnih priložnostih za naš glavni oltar.

Še naprej se priporočamo za pomoč.

Ob birmi 2009 je nadškof dr. Franc Kramberger blagoslovil obnovljeni glavni oltar.